Twizzit Help Center
Widget toevoegen aan website

Bekijk onderstaande video om te leren hoe je een widget toevoegt aan de website. 

Een widget zorgt ervoor dat de informatie die in de database beschikbaar is automatisch op de website zichtbaar is.

 

Uitleg widgets 

 

Widget groups presentatie

Deze widget toont een overzicht van de teams. Wanneer een team wordt aangeklikt,verschijnt er aanvullende informatie (leden, games, ...) over dat team.

WIDGET INSTELLINGEN

De eerste vijf velden worden gebruikt voor het filteren en het instellen van het overzicht van de getoonde teams.

Als je klikt op een team worden de gegevens van het team weergegeven. Voor deze pagina zijn er een aantal extra instellingen:

Contact functie: Selecteer de contact functies (coach, speler, ...)die worden weergegeven. Als dit veld leeg wordt gelaten, worden alle functies getoond.
Toon details: Selecteer welke gegevens worden getoond. U kunt deze functie afzonderlijk instellen voor elk contact. Met "Alle functies" kunnen worden ingesteld een standaard voor alle  functies. Dan kunt u de informatie voor een individuele functie instellen.

Voorbeeld:

Ik heb een team met een coach, een trainer en 5 spelers. Ik wil de eerste e-mail adres, de functie en het profiel foto voor alle leden weer te geven. Doel voor de coach en trainer aussi ik ​​wil de telefoon en mobiele nummers te laten zien.

Om dit te doen, selecteert u eerst coach, trainer en speler in het veld contact funtie. Controleer dan de vakjes voor e-mail, Contact en huidige functie profielfoto op het veld Show details for "Alle functies" zijn aangevinkt. Selecteer de "Coach" in Show details en controleer de boxen en mobiele telefoon. Doe nu hetzelfde voor "Trainer".

! LET OP: Als "Alle functies" worden gewijzigd, de instellingen voor de touch functies zijn --andere overschreven.

Evenementen: Filter de evenementen die je wilt laten zien en welke details van het evenement moeten worden getoond. Deze events zijn altijd beperkt tot de events die gelinkt zijn met het geselecteerde team.