Twizzit Help Center
Wedstrijden synchroniseren met de KBHB / KVV

Twizzit laat u toe de wedstrijden van de KBHB (koninklijke Belgische Hockey Bond) en de KVV (Koninklijke Vlaamse Voetbalbond) te synchroniseren met uw club. 

Hiervoor maakt u gebruik van het scherm "organisatie relaties". Ga als volgt te werk:

 1. Open organisatie relaties" onder "club instellingen" in het linker menu. 
 2. Selecteer in het overzicht het item met de actie "Link Groups"
  Kan u dit item niet vinden? Contacteer dan Twizzit Support om deze voor uw club te activeren.
 3. Het overzicht van dit item toont twee kolommen.
  • Links: de beschikbare teams van de federatie
  • Rechts: de beschikbare Twizzit teams
 4. Sleep de teams uit de linker kolom naar de overeenkomstige teams in de rechterkolom, en laat los om beide teams met elkaar te linken

Zodra een team gekoppeld is, worden de wedstrijden voor dit team beschikbaar in het Twizzit platform.

U kan meerder teams linken aan één enkel Twizzit team. Dit is handig indien het team in meerdere afdelingen speelt

 

Om de wedstrijden ook op het correcte veld te tonen in de agenda planning van Twizzit, kan u eveneens de accommodaties linken. Deze functionaliteit is enkel beschikbaar voor de KBHB.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open organisatie relaties" onder "club instellingen"
 2. Selecteer in het overzicht het item met de Actie "Link Accommodations"
  Kan u dit item niet vinden? Contacteer dan Twizzit Support om deze voor uw club te activeren.
 3. Het overzicht van dit item toont twee kolommen.
  • Links: de beschikbare accommodaties van de federatie
  • Rechts: een overzicht van de Twizzit accommodaties 
 4. Sleep de accommodaties uit de linker kolom naar de overeenkomstige accommodaties in de rechterkolom, en laat los om beide accommodaties met elkaar te linken. U hoeft dit enkel te doen voor de accommodaties van uw club.

Zodra de accommodaties gekoppeld zijn, worden de gesynchroniseerde wedstrijden weergegeven op de correcte accommodaties in de agenda.