Twizzit Help Center
Ik heb geen email ontvangen!

Heb je geen bericht ontvangen, controleer dan even het volgende:

  1. Werd het bericht naar jouw verzonden? Open de berichten module en klik op het tijdstip van het bericht. Dit opent een informatiescherm met alle ontvangers naar wie het bericht verzonden werd.
  2. Geen email ontvangen? Emails worden enkel verzonden indien het bericht nog niet op een andere manier werd gelezen. Heb je het bericht online of via de APP gelezen, dan ontvang je geen mail meer.
  3. Geen email ontvangen? Controleer je email voorkeuren onder "account" > "email settings"
  4. Geen email ontvangen? Contoleer of je een geldig email adres hebt opgegeven onder "account".