Twizzit Help Center
Over de evaluatie module

Heeft jouw club ambitie, maar ondervind je moeilijkheden bij het nastreven van je sportieve doelen? Hoe verzamel je de feedback van trainers en begeleiders? En wat met de persoonlijke opvolging van jouw sporters en staf?

Twizzit Evaluaties is de ideale tool voor spelers-, coach of trainersevaluaties, maar ook voor zelfevaluaties door spelers of evaluaties van vrijwilligers. De module stelt je in staat snel leden te evalueren en alle resultaten op een efficiënte manier te analyseren.

Lees verder en ontdek hoe je deze tool kan implementeren voor jouw club.

 
Aan de slag: Maak een eerste evaluatieformulier aan

Evaluatieformulieren bepalen welke vragen gesteld zullen worden tijdens een evaluatie, en bevatten alle instellingen voor dat type evaluaties

Een evaluatieformulier toevoegen
 1. Open de module "evaluaties"
 2. Klik op de knop "beheer evaluatieformulieren" en vervolgens op "evaluatieformulier toevoegen"
 3. Geef een naam op
 4. klik opslaan
Je kan een formulier deactiveren zodat het enkel zichtbaar is voor gebruikers met toegang tot het beheer van alle formulieren.
Je kan meerdere formulieren toevoegen. We raden echter aan het aantal formulieren te beperken, en hetzelfde formulier te gebruiken voor zoveel mogelijk evaluaties. Hierdoor kan je beter de evolutie van een contact meten doorheen de tijd.
 
Thema's en criteria toevoegen

Zodra een formulier is aangemaakt, kan je de vragen bepalen die het formulier zal bevatten (criteria genaamd). Deze vragen worden gegroepeerd in verschillende thema's, die het mogelijk maken evaluaties beter te analyseren. 

Klik op "thema toevoegen"

 1. Geen een naam op voor het thema
 2. Geef een wegingsfactor op: Wegingsfactoren kunnen gebruikt worden om het belang van de criteria onder het thema aan te geven. 
 3. Klik opslaan
Goede voorbeelden van thema's zijn "fysiek", "techniek", "tactiek". 

Klik op "criterium toevoegen"

 1. Selecteer een type voor het criterium
  1. Numeriek: Voor het ingeven van numeriek waarden (+ opmerking)
  2. Multiple choice: Voor het ingeven van voorgedefinieerde waarden ( + opmerking)
  3. Relatieve volgorde: Voor het ordenen van de geëvalueerde personen. Gebruik deze optie wanneer de relatieve volgorde van de geëvalueerde personen belangrijker is dan de absolute score van het criterium.
  4. Tekst: Voor het ingeven van een tekst. We raden aan het gebruik van deze tekstuele criteria te beperken, aangezien deze moeilijker geanalyseerd kunnen worden..
 2. Geef een naam, afkorting en omschrijving op.
 3. Geef een wegingsfactor op (standaard = 1). De wegingsfactor bepaalt het belang van een criterium
 4. Minimum en maximum: Bepaal het standaard interval van een score.
 5. Actief: deactiveer een criterium als je het (nog) niet wenst te gebruiken.
 6. Actie punt: Indien aangevinkt zal dit criteria toegevoegd worden als sterkte of zwakte van de geëvalueerde persoon. Deze actie punten zijn zichtbaar voor de geëvalueerde persoon
 7. Zichtbaar: Indien aangevinkt zullen de resultaten van het criteria zichtbaar zijn voor de geëvalueerde persoon. 
Instellingen evaluatieformulier

Met de instellingen kan je:

 1. Bepalen hoe de evaluatie verloopt
  • per groep: Evaluatoren kunnen een evaluatie toevoegen voor verschillende personen tegelijkertijd. Gebruik deze optie indien een evaluatie voor verschillende personen tegelijkertijd afgenomen wordt. 
  • per contact: Evaluatoren voegen een evaluatie toe per persoon
  • gebruikers kunnen zichzelf evalueren: Gebruik deze optie voor zelfevaluaties.
 2. Wie wordt geëvalueerd: Bepaal aan de hand van de groepsfunctie wie er geëvalueerd kan worden
 3. Wie evalueert: Bepaal aan de hand van de groepsfunctie wie de evaluatie kan afnemen.
Voeg een evaluatie toe

Zodra je een evaluatieformulier hebt aangemaakt is het tijd voor een eerste evaluatie. 

 1. Open de module "evaluaties"
 2. Klik op "evaluatie toevoegen"
 3. Selecteer het evaluatieformulier dat je wenst te gebruiken.
 4. Selecteer het contact of groep die je wenst te evalueren
 5. Klik op "nieuwe evaluatie toevoegen", of pas een vorige evaluatie aan. 
 6. Geef de waardes op voor de geselecteerde contacten. Voor elke waarde kan je ook een opmerking opgeven.
 7. Klik evaluatie opslaan.

 

 

Evaluaties analyseren.

Zodra een evaluator een evaluatie heeft toegevoegd, kan je de resultaten analyseren.

Jouw eigen evaluatie

Bij het openen van de module worden standaard je persoonlijke evaluaties van het laatste jaar getoond. Aan de hand van volgende tabs kan je de gegevens analyseren:

 1. Laatste: Toont de resultaten op basis van de laatste evaluaties.
 2. Evolutie: Toont jouw evolutie op basis van alle evaluaties van het laaste jaar. (dit interval kan ingesteld worden via de filter "evaluaties opzoeken")
 3. Gemiddelde: Toont de gemiddelde scores op basis van alle resultaten van het laatste jaar. (dit interval kan ingesteld worden via de filter "evaluaties opzoeken")
 4. Evaluaties: Toont een overzicht van alle evaluaties en evaluatoren
Andere contacten analyseren

Gebruikers met specifieke toegang kunnen de resultaten van andere personen analyseren. Dit kan door gebruik te maken van de filter "evaluaties opzoeken" bovenaan het scherm:

 1. Wat wil je analyseren?
  1. Selecteer het formulier waarvoor je een analyse wilt starten, of laat dit veld leeg om alle formulieren gezamenlijk te analyseren. Klik op de "+" naast het veld om meer opties te tonen, waarmee je kan filteren op specifieke thema's of criteria. 
  2. Bepaal het interval dat je wenst te analyseren. Enkel evaluaties toegevoegd tussen de opgegeven datums zullen gebruikt worden bij de evaluatie
  3. Relatief t.o.v. : Met dit veld bepaal je de minima en maxima van elk criterium. Dit veld heeft 3 opties
   • voorgedefiniëerde min/max : Gebruikt de minimum en maximum die opgegeven werd bij het criterium
   • de geselecteerde contacten/groepen: Gebruik de laagste score van de resultaten als minimum, en de hoogste score als maximum.  
   • alle clubgegevens: Gebruik de laagste score die ooit werd geregistreerd als minimum, en de hoogste score als maximum.  
  4. Aangemaakt door: Toont enkel de evaluaties aangemaakt door de geselecteerde persoon.
 2. Wie wil je analyseren?
  Selecteer de groep of contacten die je wenst te analyseren. Voor elke groep die je selecteert kan je de contacten aanvinken die je wenst te analyseren.