Twizzit Help Center
Aan de slag: Maak een eerste evaluatieformulier aan

Evaluatieformulieren bepalen welke vragen gesteld zullen worden tijdens een evaluatie, en bevatten alle instellingen voor dat type evaluaties

Een evaluatieformulier toevoegen
 1. Open de module "evaluaties"
 2. Klik op de knop "beheer evaluatieformulieren" en vervolgens op "evaluatieformulier toevoegen"
 3. Geef een naam op
 4. klik opslaan
Je kan een formulier deactiveren zodat het enkel zichtbaar is voor gebruikers met toegang tot het beheer van alle formulieren.
Je kan meerdere formulieren toevoegen. We raden echter aan het aantal formulieren te beperken, en hetzelfde formulier te gebruiken voor zoveel mogelijk evaluaties. Hierdoor kan je beter de evolutie van een contact meten doorheen de tijd.
 
Thema's en criteria toevoegen

Zodra een formulier is aangemaakt, kan je de vragen bepalen die het formulier zal bevatten (criteria genaamd). Deze vragen worden gegroepeerd in verschillende thema's, die het mogelijk maken evaluaties beter te analyseren. 

Klik op "thema toevoegen"

 1. Geen een naam op voor het thema
 2. Geef een wegingsfactor op: Wegingsfactoren kunnen gebruikt worden om het belang van de criteria onder het thema aan te geven. 
 3. Klik opslaan
Goede voorbeelden van thema's zijn "fysiek", "techniek", "tactiek". 

Klik op "criterium toevoegen"

 1. Selecteer een type voor het criterium
  1. Numeriek: Voor het ingeven van numeriek waarden (+ opmerking)
  2. Multiple choice: Voor het ingeven van voorgedefinieerde waarden ( + opmerking)
  3. Relatieve volgorde: Voor het ordenen van de geëvalueerde personen. Gebruik deze optie wanneer de relatieve volgorde van de geëvalueerde personen belangrijker is dan de absolute score van het criterium.
  4. Tekst: Voor het ingeven van een tekst. We raden aan het gebruik van deze tekstuele criteria te beperken, aangezien deze moeilijker geanalyseerd kunnen worden..
 2. Geef een naam, afkorting en omschrijving op.
 3. Geef een wegingsfactor op (standaard = 1). De wegingsfactor bepaalt het belang van een criterium
 4. Minimum en maximum: Bepaal het standaard interval van een score.
 5. Actief: deactiveer een criterium als je het (nog) niet wenst te gebruiken.
 6. Actie punt: Indien aangevinkt zal dit criteria toegevoegd worden als sterkte of zwakte van de geëvalueerde persoon. Deze actie punten zijn zichtbaar voor de geëvalueerde persoon
 7. Zichtbaar: Indien aangevinkt zullen de resultaten van het criteria zichtbaar zijn voor de geëvalueerde persoon. 
Instellingen evaluatieformulier

Met de instellingen kan je:

 1. Bepalen hoe de evaluatie verloopt
  • per groep: Evaluatoren kunnen een evaluatie toevoegen voor verschillende personen tegelijkertijd. Gebruik deze optie indien een evaluatie voor verschillende personen tegelijkertijd afgenomen wordt. 
  • per contact: Evaluatoren voegen een evaluatie toe per persoon
  • gebruikers kunnen zichzelf evalueren: Gebruik deze optie voor zelfevaluaties.
 2. Wie wordt geëvalueerd: Bepaal aan de hand van de groepsfunctie wie er geëvalueerd kan worden
 3. Wie evalueert: Bepaal aan de hand van de groepsfunctie wie de evaluatie kan afnemen.