Twizzit Help Center
Familie gegevens bekijken/aanpassen

Indien jouw gebruiker is gekoppeld aan een familie, kan je de familiegegevens als volgt bekijken/aanpassen

  • Klik in het linker menu op [jouw naam] > "account instellingen" om jouw profiel te openen.
  • Klik in de sectie familie op de naam van jouw familie
  • Een nieuw venster opent met de gegevens van jouw familie. Deze kan je aanpassen door op de knop "aanpassen" te klikken. 
  • Klik op opslaan om aanpassing op te slaan. 
Toegang tot het bekijken/aanpassen van familiegegevens wordt verleend door de club. Gebruikers zonder toegang zullen niet alle familiegegevens of geen knop "aanpassen" te zien krijgen. Deze toegangsrechten worden bepaald door de club admins.