Twizzit Help Center
Bedrijfsgegevens bekijken/aanpassen

Indien jouw gebruiker is gekoppeld aan een bedrijf, kan je de gegevens ervan als volgt bekijken/aanpassen

  • Klik in het linker menu op [jouw naam] > "accountinstellingen" om jouw profiel te openen.
  • Klik in de sectie bedrijven op de naam van het bedrijf dat je wenst te bekijken.
  • Een nieuw venster opent met de gegevens van het bedrijf. Deze kan je aanpassen door op de knop "aanpassen" te klikken. 
  • Klik op opslaan om aanpassing op te slaan. 
Toegang tot het bekijken/aanpassen van bedrijfsgegevens wordt verleend door de club. Gebruikers zonder toegang zullen niet alle bedrijfsgegevens of geen knop "aanpassen" te zien krijgen. Deze toegangsrechten worden bepaald door de club admins.