Twizzit Help Center
Gegevens toevoegen

In Twizzit kan je onbeperkt informatie opslaan. Nieuwe contacten toevoegen doe je als volgt:

 1. Open de module “contacten” en klik op “toevoegen”
 2. Selecteer wie je wenst toe te voegen: een contact, familie of bedrijf
 3. Vervolledig het formulier en klik op opslaan.
 4. Bij het toevoegen van een contact krijg je na het opslaan van een contact de kans om:
  1. een lidmaatschap voor de persoon toe te voegen
  2. De persoon te linken aan een familie, bedrijf, team of werkgroep.
   Deze stappen zijn optioneel en kunnen overgeslagen worden
Twizzit beschikt over een standaard set gegevens die ingevuld kunnen worden bij het aanmaken van een contact, familie of bedrijf. Deze gegevens kunnen uitgebreid worden met extra velden. Extra velden kunnen beheerd worden via clubinstellingen (enkel beschikbaar voor club admins)
Toegang tot het toevoegen van informatie wordt verleend door de club. Gebruikers zonder toegang zullen geen knop “toevoegen” zien, of niet uit alle opties kunnen kiezen.
Gegevens kunnen ook toegevoegd worden aan het ledenbestand via een inschrijvingsformulier. Hiervoor verwijzen we naar de documentatie van de formulieren module.