Twizzit Help Center
Meerdere bedrijven toevoegen.

Twizzit laat je toe meerdere bedrijven in één keer toe te voegen of aan te passen. Hierdoor kan je eenvoudig een bestaand sponsorbestand inladen. Ga als volgt te werk:

  1. Open de module “contacten” en klik op “toevoegen”
  2. Klik op “meerdere bedrijven toevoegen”
  3. Een nieuw venster met tabel verschijnt. Kopieer gegevens uit een bestaand bestand en plak deze in de tabel.
  4. Bij het toevoegen van gegevens in de tabel worden verschillende controles uitgevoerd op de geldigheid van de gegevens. Eventuele fouten worden bovenaan in de rode balk weergegeven. Alvorens gegevens toe kunnen voegen dienen alle fouten aangepast te worden
  5. Klik op toevoegen en volg de stappen die in het pop-up venster vermeld worden.