Twizzit Help Center
Contact gegevens opzoeken

De module “contacten” laat je toe contacten, families of bedrijven op te zoeken op basis van verschillende criteria. Dit kan op twee manieren

Snel iemand opzoeken? Gebruik de quickfilter om contacten, families of bedrijven op te zoeken op basis van hun naam:

  1. Open de module “contacten”
  2. Selecteer “contacten”, “families” of “bedrijven”, afhankelijk van wat je wenst op te zoeken
  3. Geef (een deel van) de naam op en klik op het zoekicoontje

Via de tab Uitgebreid zoeken kan je gegevens opzoeken op basis van tal van andere criteria.

  1. Open de module “contacten”
  2. Open de tab “uitgebreid zoeken”
  3. Selecteer “contacten”, “families” of “bedrijven”, afhankelijk van wat je wenst op te zoeken
  4. Gebruik de velden onder de verschillende categorieën om extra criteria te definiëren. Meerdere criteria kunnen gecombineerd worden. Voor elk criteria kan je eveneens een comparator selecteren.
  5. Klik op zoeken

 

Toegang tot het opzoeken van gegevens wordt verleend door de club. Gebruikers zonder toegang zullen geen of slechts beperkte opties te zien krijgen.