Twizzit Help Center
Exporteer uw agenda naar uw smartphone

Je kan de club Agenda exporteren naar You can export your Agenda to your smarthphone to have it at hand at all times!

  • Open de agenda
  • Klik op de Export knop 
  • Selecteer de agenda items die je wenst te exporteren. 
  • Kopieer de link om de agenda te exporteren. 
  • Gebruik deze link om de agenda te importeren in uw persoonlijke kalender (Outlook, Google calendar, Ical)
Gebruik de FAQ van uw persoonlijke kalender voor meer informatie over het inladen van een agenda via ICAL