Twizzit Help Center
Over lidmaatschappen

Het ledenbestand van een club bevat zowel aangesloten leden, niet aangesloten leden en ex-leden. Ook de aangesloten leden worden vaak onderverdeeld in verschillende categorieën.

Om dit te beheren maakt Twizzit gebruik van lidmaatschappen.  Lidmaatschappen zijn belangrijk om:

  1. Aan te duiden of een persoon actief lid is bij de club of niet.
  2. Weer te geven wat voor type lid een persoon is.
  3. Een onderscheid te maken tussen leden en niet leden (of ex-leden). De historiek van het lidmaatschappen blijft behouden

Lidmaatschappen kan je toevoegen via het profiel van een persoon. Ga hiervoor als volgt tewerk:

  1. Open de module “contacten” en open het profiel van de gewenste persoon.
  2. Scrol naar de sectie “lidmaatschappen” en klik hier op de link “toevoegen”
  3. Selecteer het gewenste lidmaatschap en vervolledig de datums (optioneel)
  4. Klik op opslaan.
De verschillende lidmaatschap types worden beheerd via “club instellingen “ > “lidmaatschap types”. (Enkel beschikbaar voor club admins)