Sinds 2023 zetten we de deuren van de clusters/academies behorende tot de Kempense Sportacademies heel bewust open. Zo ontstaat een stroming van ideeën, ontmoetingen, kennis, energie, ... en dit in zoveel mogelijk richtingen.  
Het is een ideale gelegenheid om elkaars verhalen te delen, om van elkaar te leren, om elkaar sterker te maken, ... want we hebben met bijna al onze clubs allemaal dezelfde uitdagingen nl.het levendig en eigentijds houden van onze traditionele structuren en culturen door o.a. te geloven in de kracht van de jongeren en hen alle kansen te geven om een bijdrage te leveren. 


 

 • 18/10/2023: Fried Barthelomeus vertelt over Jeugdvoetbal in Geel bij de cluster Jeugdvoetbal in Mol 
 • 18/10/2023: Sarah Deckx van Samenlevingsopbouw Mol op bezoek bij Jeugdvoetbal in Mol
  • Doel: Samenlevingsopbouw in Mol wil anderstalige nieuwkomers toeleiden naar de lokale sportclubs
  • Resultaten (brainstorm) 
   • Uitpas: lidgelden worden 80% betaald door de gemeente Mol (20% door de club)
   • Voetbal in de Zomer 
   • Gedetineerden volgen een opleiding tot sporttrainer en kunnen training geven in de clubs
 • 28/11/2023: Jan Cuypers mee op het overleg van diensthoofden van Departement Mens te Mol 
  • Doel: Gezamenlijke projecten met diverse partners oprichten/de krachten bundelen i.f.v. o.a. jeugdvoetbal in Mol.
  • Resultaten
   • Info en impact van 'Voetbal In de zomer' (door Sarah van Samenlevingsopbouw Mol)
   • Info over rol van Jeugdsportnet Zuiderkempen en toekomstperspectieven met daarbij o.a. de planning van de opleiding Start2Coach in Mol. (door Jan)
   • Gedachtenwisseling over de mogelijkheden en organisatievormen van vrijetijd in Mol (iedereen) 
 • 29/11/2023: Geert Laenen getuigt over 'meer trainers naar de sport' tijdens de AV van de Sportregio Zuiderkempen te Kasterlee
  • Doel: Diensthoofden en beleidsverantwoordelijken (schepenen voor sport) laten kennismaken met de 'trainerswerking' in de dagdagelijkse praktijk. 
  • Resultaten 
   • Via een interview geeft Geert uileg over de interne en externe werking bij Vobako. Hiervoor kreeg hij een warm applaus. 
   • Via een clipje getuigden ook 8 volleyballers (spelers en trainers) over trainers in hun club.  
   •