• De kennismaking tussen twee Turnhoutse zeilers aan het Zilvermeer te Mol in 1971 was de aanleiding tot de eerste steenlegging van een “Turnhoutse Zeilclub”.
 • Op 21 oktober 1971 werd een eerste vergadering gehouden Het vooruitzicht was gebruik te kunnen maken van de waterwinning ontstaan door de E3 werken. Dit om de bewoners van Turnhout en omgeving een enige en waardige zeilgelegenheid te kunnen aanbieden.
 • Op 4 november 1971 werd de Turnhoutse Zeilclub gesticht met Alfons Verwaest (overleden op 26-08-2013) als voorzitter.
 • In december 1971 werden we geïntroduceerd bij de Heer Robert Orlent, nationaal voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Watersport, die zou uitgroeien tot het Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen een officieel erkende landelijke sportvereniging.
 • Juli 1972: Niettegenstaande wij nog steeds een zeilclub zonder water waren, werden wij met open armen ontvangen binnen de schoot van VVW als 14de club. Vandaar onze nieuwe benaming en tevens de geboorte van VVW Turnhout, een apolitieke club waar iedereen welkom was.
 • September 1972 - Door bemiddeling van het algemeen bestuur van VVW en de algemene voorzitter de Heer Robert Orlent verkregen wij van de beheerraad van de Intercommunale E3 de toelating om bij gedoog de zandwinningsput bij de oprit Turnhout centrum te gebruiken. Een netelig probleem was opgelost. Op enkele maanden tijd konden wij reeds een 50-tal leden (gezinnen) inschrijven waaronder 36 bootbezitters. Zo breidde onze grote VVW familie gestadig uit.
 • Op zondag 31 maart 1974 werd de eerste nationale wedstrijd ingericht van de klasse 485. De eerste interclub wedstrijd had plaats op 22 september 1974 met 22 deelnemers.
 • Ondertussen werd de Britse Basis uit Emblem lid van VVW Turnhout.
 • Op 14 september 1975 wapperen de vlaggen aan ons gloednieuw clubhuis in een schuchter najaarszonnetje, vol hoop op blijvende vriendschapsbanden met onze Britse vrienden. Dankzij de Britten kreeg VVW Turnhout veel meer kansen.
 • Intussen waren reeds 120 families aangesloten, samen goed voor 60 boten.
 • Een noodzakelijke botenloods werd ingehuldigd op 24 oktober 1976.
 • 30 juni 1979 betekende het begin van onze zeilschool. De drie eerste eenmansbootjes Optimist werden ingezeild. De toenmalige binding met BLOSO had ertoe geleid dat een degelijke zeilcursus tot stand kwam met gemotiveerde en bekwame instructeurs uit eigen midden.
 • 7 december 1979: Na een periode van 1 jaar Turnhoutse Zeilvereniging, en 8 jaar VVW Turnhout als voorzitter, geeft de Heer Alfons Verwaest het roer over aan de vice-voorzitter Eddy Dieltiens.
 • Sinds 1960 eigendom van de intercomunale E3 kwam “ De Melle ” in handen van het Ministerie van Openbare Werken. In 1983 werd het domein overgedragen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Op 15 oktober 1988 gaat VVW Turnhout van feitelijke vereniging over tot een volwaardige vzw.
 • Op 7 april 1990 begint onze relatie met de “Turnhoutse Zwemacademie” van de Turnhoutse sportdienst door hen de gelegenheid te geven hun leden te laten proeven van de zeilsport.
 • Intussen was onze vloot uitgebouwd tot 6 Optimisten en 4 zeilboten van het type 420.
 • Op 1 december 1993 beslist de Vlaamse Regering het beheer van “ De Melle ” in handen te geven van de Dienst Waters en Bossen als pilootbestuur. De stad Turnhout is door het aangaan van een concessie-overeenkomst gelast met alles wat behoort tot de watersportactiviteiten.
 • Om met de trend van het windsurfen mee te kunnen gaan, werden er in 1995 6 surfplanken van het merk Bic aangekocht.
 • In 1996 , na 16 jaar, vond Eddy Dieltiens de tijd rijp voor een derde voorzitter. Jan Proost, een man uit de volgende generatie, die in zijn jeugd al het reilen en zeilen van V.V.W. Turnhout heeft meegemaakt en de zeilschool vorm heeft gegeven.
 • Eveneens in 1996 werd een 25-jarige gebruiksovereenkomst afgesloten met de beheerscommissie van het domein "De Melle". V.V.W. Turnhout was nu voor de volgende jaren verzekerd van haar watervlak als één van de drie gebruikgerechtigde clubs.
 • Wel werden enkele verplichtingen opgenomen, ondermeer het bouwen van een nieuwe loods.
 • Na een lijdensweg van enkele jaren en omzwervingen langs vele officiële instanties werd in het najaar van 1999 eindelijk een bouwvergunning verkregen die voldeed aan onze wensen.
 • Het naseizoen 1999 en het voorjaar 2000 werd door vele leden tijdens de weekends opgeofferd aan de bouw van ons nieuw paradepaardje.
 • Op 16 april 2000 werd onze nieuwe loods in gebruik genomen. Een bijna verdubbeling van ligplaatsen. En dankzij een inventief takelsysteem kan elk lid zijn boot eigenhandig in en uit het rek halen. Ook de nieuwe kleedkamers en het sanitair voldoen aan de hedendaagse normen.
 • In 2002 sluit de club zich aan bij de VYF (Vlaamse Yachting Federatie).
 • In 2003 werd de ganse Optimist-lesboten-vloot vernieuwd: 8 nieuwe optimisten werden aangekocht om de kleine zeilertjes te verleiden tot geweldige prestaties.
 • In 2004 kwam ook het volwassen gedeelte van de lesboten vloot aan bod: 5 nieuwe 420-boten werden aangekocht en tijdens de opening van het nieuwe zeilseizoen plechtig ingehuldigd.
 • In 2007 werd de jeugdwerking opgericht. Vanaf dan wordt onze jeugd twee maal per maand op zondagvoormiddag op een speelse manier getraind.
 • Eind 2007 werden 6 gloednieuwe Splash boten aangekocht.
 • In het voorjaar van 2011 neemt onze club de 3 Splash-boten van KLYC over.
 • Omdat de vraag naar zeilcursussen voor jongeren stijgt en omdat de overstap van Optimist naar Splash in veel gevallen te groot is, wordt in 2013 beslist om een nieuwe bijkomende vloot van 8 boten van het type RS Tera aan te kopen. Het cursusaanbod wordt uitgebreid met 3 verschillende cursussen voor dit type boot.
 • Op 2 oktober 2018 overleed Eddy Dieltiens (tweede voorzitter ooit van de zeilclub) op 89-jarige leeftijd.