Het misverstand bestaat dat de zeil- en surfsport enkel is weggelegd voor de kapitaalkrachtigen onder ons, maar met een jaarlijks lidgeld van slechts € 90 per lid en € 15 per bijkomend gezinslid, kan je het moeilijk een elitaire sport noemen. Hoewel sommigen de sport alleen beoefenen, staat de gezinsintegratie hoog in ons clubvaandel, wat uiteraard de sfeer bevordert.

Lidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden :

  • toegang en gebruik van de clubfaciliteiten
  • een ongevallenverzekering voor medische verzorging bij gebeurlijke ongevallen n.a.v. het uitoefenen van de watersport buiten competitieverband
  • het gratis gebruik van de clubboten tijdens de clubwedstrijden
  • voordeeltarief voor onze zeilcursussen
  • mogelijkheid tot deelname aan de jeugdwerking (enkel voor jeugdige leden !)
  • mogelijkheid tot gebruik van de clubboten (indien ze niet in gebruik zijn voor een clubactiviteit)
  • eveneens lidmaatschap van Wind en Watersport Vlaanderen die je recht geeft om deel te nemen aan wedstrijden buiten de club

Draagt u onze club een warm hart toe, maar wil of kan u geen actief lid zijn, dan kunt u ook steunend lid worden. Op deze manier steunt u onze vereniging en blijft u betrokken.

Je kan je aanvraag tot lidmaatschap online versturen door het aanvraagformulier volledig in te vullen :

Je kan ook online je lidmaatschap wijzigen :