R BEERSCHOT THC hanteert een tuchtreglement. De tuchtcommissie kan ingeschakeld worden wanneer door een lid of groep van leden van de vereniging in strijd gehandeld wordt met de statuten of reglementen van de vereniging of van eender welke sportbond.

 
Hierna kan u het tuchtreglement en de standaardstraffen terugvinden.

Klik hier om het tuchtreglement van Beerschot te lezen

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

De aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen onze club het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en integriteit. De API luistert naar de vraag en/of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.

Aanspreekpersoon : Dirk Van Look email : dirk.vanlook@beerschot.org