HET LIDGELD GRIVOK 2022-2023

DOELSTELLING

Doelstelling van Grivok is elke speler een kwaliteitsopleiding mee te geven die garantie biedt om naar een hoger volleybalniveau toe te groeien. Dit houdt in dat we een landschap creëren waar heel wat spelers vanaf 6 jaar, naargelang hun eigen invulling en attitude, minstens 2 uur (de recreatiespeler) tot 6 uur (de competitieploegen met 2 trainingen + wedstrijd) per week kunnen volleyballen.

BEDRAG

Voor het seizoen 2022-2023 hebben we niet met ons volle goesting beslist om het basislidgeld wat te verhogen t.o.v. de vorige jaren. Wel voeren we opnieuw de reductiekaarten in die de twee vorige jaren niet konden gebruikt worden omwille van de Coronacrisis.

Deze 2 reductiekaarten voor het komend seizoen hebben elk een waarde van 10,00 euro. Dus ook het 2de, 3de of 4de gezinslid geniet van deze lidgeldvermindering!!!

Deze reductiekaarten kan je ter vermindering gebruiken op respectievelijk onze Bellissimo en ons Zondag-Noen-Eten.

Deze formule is er ook om jullie aanwezigheid te belonen op onze eetfestijnen. Kort voor elke van deze feestactiviteiten zullen deze kaarten verdeeld worden.

En, belangrijk, zie ook hieronder de ‘gezinsvriendelijke regeling’.

WANNEER BETALEN?

Voor de leden die vorig seizoen bij Grivok waren aangesloten is de deadline 4 september 2022.

Belangrijk!

Zonder lidgeld ben je niet verzekerd en kan je niet in competitie spelen!

EERLIJK

Met deze bedragen kan het bestuur ervoor zorgen dat voor iedere speler het lidgeld ‘eerlijk’ verdeeld is. Als we dit bedrag per trainingsuur uittellen, is dit maximum 1,84 euro per speler per uur! Voor de U9 en U11 zelfs maar maximum 1,34 euro per uur.

GEZINSVRIENDELIJKE REGELING

De familiekortingen blijven behouden. Zie hieronder de ‘betalingstabel’.

Vanaf een 2e speler is er een extra korting van 25,00 euro!  Voor de 3e speler voorzien we een korting van 115,00 euro!  En voor de 4e speler is het lidgeld zelfs gratis.

De volgorde van berekening voor de gezinnen is als volgt: dames 1, dames 2, dames 3, U19, U17, U15, U13, U11, U9 & de recreatie.

Gezinnen kunnen het lidgeld in twee keer betalen! Het eerste deel uiterlijk op 4 september, het saldo uiterlijk op 4 december.  Wij sturen zelf rond half november een herinnering.

BETALINGSTABEL

Ploeg

1ste Speler

2de Speler

3de Speler

4de Speler

Dames 1, 2, 3 + U19 tem U11

295,00 €

270,00 €

180,00 €

gratis

U9 (Niet competitief)

195,00 €

170,00 €

80,00 €

gratis

Nieuw bij U9 en U11 (*)

220,00 €

195,00 €

105,00

gratis

Recreactie

150,00 €

125,00 €

35,00 €

gratis

(*) De nieuw aangeslotenen bij de U9-U11 krijgen een volleybal + een sporttas

GEZINSKORTING

Op basis van de betalingstabel geven we twee voorbeelden voor gezinnen met 3 of 4 leden.

 • Voorbeeld 1
  Een gezin heeft een speler bij dames 1, 2 of 3, eentje bij U13 en iemand nieuw bij U9. Zij betalen:
  295,00 euro (dames) + 270,00 euro (U13) + 220,00 euro (een nieuwe speler bij de U9) = 785,00 euro… Voorbeeld in schijven: 400,00 euro + 385,00 euro.
  …en krijgen een waarde van 3 x 20,00 euro = 60,00 euro aan reductiekaarten! Deze zullen kort voor de eetfestijnen verdeeld worden.

 

 • Voorbeeld 2
  een gezin heeft een speler bij U17, bij U15, bij U13 en U11. Zij betalen dan:
  295,00 euro (U17) + 270,00 euro (U15) + 180,00 euro (U13) + 0,00 euro (U11) = 745,00 euro… Voorbeeld in schijven: 400,00 euro + 345,00 euro
  …en krijgen een waarde van 4 x 20,00 euro = 80,00 euro aan reductiekaarten! Deze zullen kort voor de eetfestijnen verdeeld worden.

BETALING ZELF

Overschrijven op het rekeningnummer BE83 4366 2132 9115 van Grivok, 1850 Grimbergen met de vermelding van naam van de speler(s) en de ploeg(en).

Let op: deadline is 4 september 2022 (voor diegenen die starten op het begin van het seizoen, zie ook hoger).

Het is ook mogelijk om een deel (tot 100,00 €) te betalen met sport- en cultuurcheques maar enkel van Sodexo.

Deze cheques afgeven aan onze secretaris, Erwin Vossen, Fazantenstraat 26, 1850 Grimbergen - GSM: 0472 50 00 20.