Help center > Inschrijvingsformulieren > Inschrijvingen verwerken

Inschrijvingen (manueel) linken aan CRM

 Link inschrijvingen aan CRM om zo je database up-to-date te houden, gemakkelijk te communiceren met de ingeschreven personen, de historiek van inschrijvingen van een contact te kunnen bekijken,...

Om een inschrijving te kunnen converteren of linken is het belangrijk dat de juiste velden in het formulier gelinkt zijn aan de overeenkomstige velden in het contactprofiel. Lees er hier meer over.

 

Om een inschrijving te linken aan een bestaand contact of een nieuw contact aan te maken op basis van de gegevens in het formulier, ga je als volgt te werk: 

  1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
  2. Klik op het aantal inschrijvingen onder het gewenste formulier
  3. Kies de inschrijving die je wenst te linken en open deze
  4. Klik op "creëer contact voor Persoon X" of "link aan Persoon X".
Klik ook op Acties om een familie te creëren of de persoon aan een bedrijf of resource te linken.

 

Wil je alle inschrijvingen automatisch linken aan een nieuw of bestaand contact? Stel dit dan in onder formulierinstellingen. Lees er hier meer over.

Was dit nuttig?
Over de module inschrijvingen
Waarom de module inschrijvingen gebruiken?
Formulieren opbouwen
Formulieren aanmaken
Formulieren beheren
Velden toevoegen aan het formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen publiceren
Automatisch formulier invullen / velden mappen
Formulieren instellen
Algemene instellingen formulier
Meldingen bij inschrijving
Beheerders instellen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulieren publiceren
Beschikbaarheid van formulier
Formulieren delen/promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Automatische verwerking van inschrijvingen
Inschrijvingen (manueel) linken aan CRM
Gepersonaliseerde documenten (manueel) aanmaken
Facturen (manueel) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijvingen verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
Werken met e-tickets
Instellingen van tickets & layout
Overzicht tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken