07/12/2023
Stefaan Segers

Aankomende zaterdag vanaf 10u kan er ingeschreven worden voor onze 5 kampen


Net zoals de voorbije jaren worden er weer 5 kampen georganiseerd. 2 kampen zullen doorgaan tijdens de Paasvakantie en 3 in de Zomervakantie. Nieuw in 2024 is dat we deze kampen allemaal op 1 locatie kunnen organiseren. Paaskamp 1 kan hierdoor ook in Genk georganiseerd worden.

Alle info rond deze kampen kunnen jullie ook in onze brochure terugvinden.

Vanaf 2024 worden we als federatie verplicht om zelf elektronisch fiscale attesten op te laden voor onze deelnemers die voldoen aan de voorwaarden. Op die manier zal de administratieve last voor de ouder verminderd worden omdat de attesten opgenomen worden in MyMinFin. Meer info hierrond vinden jullie hier.


Dit maakt dat er in het inschrijvingsformulier een extra tabblad ingevuld zal moeten worden opdat we de nodige info hiervoor kunnen verzamelen. 

TIP!!! Houd hiervoor zeker het rijksregisternummer van het ingeschreven kind als van 1 van de 2 ouders bij de hand!

Voorts melden we jullie de manier van inschrijven ongewijzigd zal blijven. Er zal dus per kind een afzonderlijk inschrijvingsformulier moeten ingevuld worden. Op vraag van verschillende ouders werd er gekeken naar een oplossing om dit euvel op te lossen. Jammer genoeg bleek dit technisch niet mogelijk binnen ons huidig platform zonder andere problemen te veroorzaken.

Het inschrijvingsformulier kunnen jullie zaterdag vinden op onze sportkamppagina en via een nieuwsbericht op onze website.