Heb je een vraag en wil je die aan iemand specifiek stellen? Kijk hieronder voor de juiste contactgegevens.

 

 


Voorzitter

De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene ledenvergadering voor. Hij vertegenwoordigt de vereniging in alle omstandigheden en op alle activiteiten, waar zijn aanwezigheid gewenst is. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in alle omstandigheden en op alle regionale en nationale activiteiten, waar zijn aanwezigheid gewenst is.

De Block Matthias

voorzitter@rcmeetjesland.be

 

 

 

 

  


Secretaris

De secretaris volgt op:

a) De verzending van de uitnodigingen voor vergaderingen;
b) Het opstellen van de verslagen van de vergaderingen en het ter goedkeuring voorleggen aan het bestuursorgaan. Het opstellen van het jaarlijks activiteitenverslag voor de algemene vergadering. Het informeren van de bestuurders over de belangrijkste binnengekomen stukken;
c) Het bijhouden, ordenen en bewaren van de verslagen en van het archief;
d) Het neerleggen en de publicatie van de officiële stukken, eigen aan de vzw

Wullems Dicky

secretaris@rcmeetjesland.be

 

 

 

 

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de rekeningen van de vereniging. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het neerleggen en publiceren van de wettelijke verplichte boekhoudkundige documenten. Het verslag voor de algemene vergadering dient vergezeld te zijn van de jaarrekening van het afgelopen jaar, alsook van een begroting voor het lopende jaar. Beide documenten moeten de uitnodiging van deze vergadering vergezellen. Op deze vergadering geeft hij/zij ook een stand van zaken over de lopende begroting. De penningmeester dient uiterlijk 15 dagen voor de algemene vergadering de rekeningen van het afgelopen boekjaar voor te leggen aan de commissaris(sen). De penningmeester is verantwoordelijk voor de fondsen die hij beheert.

Das Hannah

facturatie@rcmeetjesland.be

 

 

 

 

 

Statuten