Taste Art vzw wordt geleid door uitstluitend vrijwilligers.

De organisatie telt 3 bestuursorganen namelijk
- Algemene vergadering
- Raad van Bestuur
- Dagelijks Bestuur

 

Algemene vergadering:

De algemene vergadering wordt 2 keer per jaar bijeengeroepen met alle bestuurders van Taste Art vzw.

 

Raad van bestuur:

De raad van bestuur van Taste art vzw staat in voor inhoudelijk en financieel kader. 
Onze raad van bestuur bestaat uit de volgende mensen:

- Christine Dierckx (voorzitter)
- Ronald De Mulder (secretaris)
- Sam De Mulder (bestuurder)