Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees hier ons beleid.


1.  Kader

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. KBBC Clem Scherpenheuvel vzw vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring zetten we uiteen hoe wij met deze gegevens omgaan en welke rechten je hebt. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze verklaring, kan je terecht bij de webmaster (gdpr-emailadres).

Deze verklaring heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens via de ledenadministratie, de website, verschillende sociale media, alsook de applicaties, die binnen de club in gebruik zijn. SmartClient is de applicatie, waarmee KBBC Clem Scherpenheuvel vzw haar ledenadministratie binnen Basket Vlaanderen voert, en Odoo is onze eigen ERP/CRM-applicatie (Enterprise Resource Planning/Customer Relationship Management of relatiebeheer). 

 

2.  Verwerken van persoonsgegevens

KBBC Clem Scherpenheuvel vzw verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij dit steeds op te hangen is aan ‘het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en KBBC Clem Scherpenheuvel vzw (o.a. het lidmaatschap of in het kader van jouw inzet en rol als vrijwilliger).

Concreet gaat het hier meestal over één van de volgende onderstaande zaken:

 • De inschrijfprocedure als (spelend) lid of vrijwilliger

 • Het innen van de inschrijvingsgelden en overige bijdragen

 • De jaarlijkse teamindelingen

 • Deelname aan (oefen-)wedstrijden, trainingen en overige activiteiten bij KBBC Clem Scherpenheuvel vzw

 • Het aanbieden van cursussen en opleidingen (bv. scheidsrechtercursus)

 • Belangrijke mededelingen over en van KBBC Clem Scherpenheuvel vzw

 • Het opmaken van spelers evaluaties

 • Het opmaken van werkroosters voor bepaalde activiteiten

 • Het indienen van subsidie dossiers

 

Persoonsgegevens, die verzameld en vertrouwelijk verwerkt worden via de ledenadministratie zijn:

 • Voor- en Achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Mailadres

 • Geboortedatum

 • Rijksregisternummer

 • Bankrekening (in geval van terugstorten van bedragen)

 • Soort lidmaatschap

 • Kopie identiteitskaart

 • Medische fiche

 • Je historiek met de club, zowel wat betreft basketbal als inschrijvingen voor events en aankopen via de webshop

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:  persoonsgegevens worden voor bovengenoemde doelstellingen zo lang bewaard als nodig geacht door KBBC Clem Scherpenheuvel vzw of op grond van wettelijke bepalingen.  

 

3.  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt KBBC Clem Scherpenheuvel vzw jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hierop bestaan enkele uitzonderingen, waarin uitsluitend de noodzakelijke gegevens aan derden worden verstrekt. Dit kan het geval zijn:

 • In geval KBBC Clem Scherpenheuvel vzw wettelijk verplicht is je persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en KBBC Clem Scherpenheuvel vzw (zoals o.a. Basket Vlaanderen, het digitale wedstrijdformulier, ongevalsaangifte)

 • In noodgevallen, voor zover dit naar de mening van KBBC Clem Scherpenheuvel vzw in je eigen belang kan zijn.

 

4.  Inzage correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht KBBC Clem Scherpenheuvel vzw te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal KBBC Clem Scherpenheuvel vzw dit ook dienen door te geven aan alle andere organisaties, die deze gegevens hebben ontvangen. Het verwijderen van deze gegevens kan alleen in het geval de betrokken persoon geen lid meer is van KBBC Clem Scherpenheuvel vzw.  Technisch is het immers niet mogelijk om je gegevens te wissen, als er bepaalde transacties, zoals lidmaatschappen, aankopen en inschrijvingen voor events geweest zijn.  We kunnen je gegevens dan wel archiveren, zodat deze alleen door de systeembeheerder kunnen geraadpleegd worden via een aparte procedure.

 

5.  Beveiliging persoonsgegevens

KBBC Clem Scherpenheuvel vzw treft alle passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt KBBC Clem Scherpenheuvel vzw dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot deze persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

6.  Beeldrecht

 • Tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten van (teams van) KBBC Clem Scherpenheuvel vzw worden zeer regelmatig foto’s genomen, waarbij leden van KBBC Clem Scherpenheuvel vzw, leden van andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en /of op diverse sociale media verschijnen. Doel hiervan is het weergeven van acties en sfeerbeelden. 

 • Afhankelijk van de ploeg, waarin je speelt, kunnen één of meer profielfoto’s op de site getoond worden.

 • Als je een afbeelding ziet, waarop je centraal en herkenbaar bent afgebeeld, of een profielfoto, en waartegen je bezwaar hebt, kan je dit via webmaster@kbbc-clem.be melden. De betreffende afbeelding wordt dan verwijderd. Dit geldt dus niet voor afbeeldingen, waarop je niet centraal en/of duidelijk herkenbaar bent afgebeeld of indien je er duidelijk voor hebt geposeerd. We vragen dus niet iedereen vooraf toestemming afbeeldingen te mogen publiceren, maar hanteren de ‘opt-out’ variant (verzoek om uitschrijving).

 

7.  Minderjarigen

Indien een minderjarige (onder 18 jaar) zich als lid van KBBC Clem Scherpenheuvel vzw wenst te registreren, dient hiervoor de expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden gegeven.

 

8.  Links naar andere websites

De website van KBBC Clem Scherpenheuvel vzw kan links naar andere websites bevatten. Deze privacy-verklaring is alleen van toepassing op de website van KBBC Clem Scherpenheuvel vzw. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. KBBC Clem Scherpenheuvel vzw raadt je ten zeerste aan om voor het gebruik van die andere websites de betreffende privacy-verklaring te raadplegen.

 

9.  Wijziging van de privacy-verklaring

KBBC Clem Scherpenheuvel vzw kan de privacy-verklaring regelmatig aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de website zal altijd de meest recente versie worden opgenomen. KBBC Clem Scherpenheuvel vzw raadt je ook aan de privacy-verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen en/of aanpassingen zal KBBC Clem Scherpenheuvel vzw dit tijdig communiceren.

 

10.  Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of je wil een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens indienen, kan je contact opnemen met: (hier gegevens van contactpersoon vermelden)

 

11.  Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens

Natuurlijk helpt KBBC Clem Scherpenheuvel vzw je graag verder als je eventueel een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan hiervoor terecht op www.privacycommission.be

 

12.  Cookies

Een cookie is een tekstbestand, dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen worden onthouden. We kunnen zo zien hoe vaak onze website en welke pagina’s worden bekeken. Voor het plaatsen van cookies moet je toestemming geven voordat ze gebruikt mogen worden. Deze toestemming is niet nodig voor technisch noodzakelijke (functionele) en analytische cookies. Je kan je toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internetinstellingen te wijzigen (meer informatie hierover kan je in de Help-functie van je browser vinden).