Brugge Braves CHARTER: Respect, passie en tolerantie

Brugge Braves BSC heet u van harte welkom in onze familieclub !!
Baseball en softbal zijn teamsporten waarin samenspelen heel belangrijk is. Brugge Braves BSC is een familieclub met een gezellig clubleven. Naast het inrichten van trainingen, organiseren van wedstrijden, onderhoud van onze accommodatie en materiaal, en nog vele andere noodzakelijke clubtaken worden er ook geregeld activiteiten georganiseerd: Brugse Metten tornooi, quiz avonden, BBQ, Spaghetti avond, ... zijn maar enkele voorbeelden.

Dit alles gebeurt uiteraard niet vanzelf. Ieder jaar rekenen wij op de inzet en samenwerking van vele vrijwilligers. Om al dit werk draagbaar te houden en al onze leden ook van hun club te kunnen laten genieten hebben wij dit charter opgesteld.

Vele handen maken licht werk! We hopen dan ook op jullie medewerking.

Baseballpassie
Spelers, ouders, begeleiders, coaches, trainers, het bestuur én supporters beleven het baseball/softbal in de eerste plaats als een PASSIE. Opleiding en training zijn zeker zo belangrijk als het spelen van wedstrijden zelf. Betrokkenheid bij het clubgebeuren en bij de clubactiviteiten onderstrepen deze gedrevenheid. Door het uiten van onze passie dragen we bij tot het promoten van de base- en softbalsport.

Respect
Wij tonen RESPECT voor alle spelers, ouders, begeleiders, coaches, trainers, scheidsrechters en supporters van alle clubs. Dit zowel op eigen terrein als buitenshuis, alsook via de social mediakanalen (Facebook, Twitter,…). Wij tonen respect voor al het materiaal en de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld op eigen terrein én buitenshuis.

Ambitie
Wij willen onze spelers zoveel mogelijk de kans geven om hun AMBITIE in het baseball/softbal waar te maken. De club doet dit door te zorgen voor een professionele onderbouw en dit onder de vorm van belofte trainingen die instaat voor de opvolging van de individuele spelers en voor het bepalen van het jeugdbeleid. De verantwoordelijkheid van deze werking is in handen van de jeugdcoördinator.

Verbintenis en Actieve medewerking
Wij, spelers, ouders, begeleiders, coaches, trainers, scheidsrechters en supporters zetten ons in om bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen van onze club. Onder het motto “vele handen maken licht werk” verwachten wij dat eenieder binnen zijn mogelijkheden zijn steentje bijdraagt. Per gezin verwachten wij een minimum van 24 uur verenigingsinzet gespreid over een volledig seizoen. Wij zijn fier op de gezellige, samenhorige sfeer tijdens wedstrijden, trainingen en andere activiteiten ter ondersteuning van het clubgebeuren. Wij zijn er fier op dat deze VERBINTENIS geleid heeft tot de club die Brugge Braves nu is en blijven de verdere ontwikkeling van de club ondersteunen met woord en daad.

Eenheid
De club staat voor een team van vrijwilligers, spelers en omgeving die gezamenlijk werken in de richting van hetzelfde doel, namelijk invulling te geven aan de visie, missie en waarden van de club. Alhoewel wij aandacht en begrip hebben voor ieder individu, maken wij persoonlijk belang principieel ondergeschikt aan ploeg- en clubbelang. EENHEID is de sterkte van onze teams en van onze club in het geheel.

Sportiviteit
Wij beoefenen de base- en softbalsport volgens het reglement van de KBBSF en de VBSL. Wij gedragen ons SPORTIEF op en naast het veld, tijdens en buiten de wedstrijden, tegenover onze tegenstrevers en onze medespelers, en naar alle supporters toe.