Welkom bij Lions Club Deinze

Elk jaar steunt Lions Club Deinze verschillende sociale projecten in Deinze en omstreken:

  • LISA: In samenwerking met de scholen uit Deinze, geven wij een 10-tal leerlingen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid om verdere studies aan te vatten na het beëindigen van de middelbare school. Deze steun kan financieel zijn, maar ook materieel of moreel.

  • Emmaüs Machelen: Steun aan jongeren in deze school van het Bijzonder Secun- dair Onderwijs. Jonge mensen uit een niet steeds evidente thuissituatie. Ieder leerling is “buitengewoon”. De focus ligt op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

  • VZW Majinhuis Gent: Dagcentrum voor kankerpatiënten; waar mensen na een behandeling soms alleen thuis komen en in dagcentrum een luisterend oor en zielsverwanten vinden. Kortom, op adem kunnen komen. En terug dagelijkse vreugde vinden door deel te nemen aan bepaalde ontspanningsactiviteiten.

  • DVC Heilig Hart: Biedt in Deinze opvang aan zowat 400 mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Ook mensen met een niet-aangeboren her- senletsel of autismespectrumstoornis zijn er welkom. Jaarlijkse bezoeken ze het belevingsfestival (BAD) waar we zorgen voor het bus vervoer, de ingangstickets en een geschenkpakket voor de deelnemers . Ook andere materiële en/of financiële noden voor diverse leefgroepen zitten in onze bijdrage.

  • VZW DENNENHOF: Manege voor mensen met een beperking. Men past hippo therapie toe waarbij deze mensen een bepaald ras paarden onder begeleiding berijden. Paarden spreken mensen aan zodat positieve effecten op fysiek, sociaal, cognitief, psychisch en emotioneel vlak bereikt kunnnen worden.

  • PROJECT “Lege brooddozen : Waar we financieel de scholen uit Groot-Deinze hel- pen in het financieren van gezonde “Tien uurtjes”., waarbij tijdens de speeltijd fruit, melk en droge koekjes gratis verdeeld worden onder leerlingen. Zaken welke voor veel leerlingen van thuis uit niet steeds weggelegd zijn.

De financiering van deze projecten gebeurt voornamelijk door ons wijnevent en door andere wisselende activiteiten.
Uw financiële medewerking laat ons toe de jaarlijkse ondersteuning van de boven vermelde vaste projecten te verankeren en de betroffen organisaties zekerheid te
bieden.

Wij willen U alvast bedanken voor uw sociaal engagement  

 Lions Club Deinze  : Onze Sponsors voor 2024  

© 2023, website powered by Twizzit.com       -      Contact : lionsclubdeinze@telenet.be