Op 12 februari 1935 werd Olympic Swimming Club te Antwerpen opgericht. Sindsdien onderging de club enkele naamsveranderingen en draagt sinds 1998 de naam: “Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw” afgekort: Z.OL.A. vzw

ZOLA wil een thuis zijn voor elk type zwemmer. Is het in de zwemschool of in onze competitiegroepen, bij de recrea's of bij de (junior) masters. Iedereen die graag wil (leren) zwemmen kan bij ons terecht.


De ZOLA werking is opgebouwd rond drie pijlers:

  • Zwemschool (reguliere- en zaterdagzwemschool)
  • Recreatief zwemmen (jongeren en volwassenen)
  • Competitie zwemmen 

Deze groepen zijn door een gemeenschappelijk project met elkaar verbonden maar ontwikkelen elk een eigen aanbod.
Dit gemeenschappelijk project is het aanleren van correcte zwemslagen: gebaseerd op de cursussen van de Vlaamse Trainersschool en de nieuwste ontwikkelingen in de zwemsport.

Het belang van verschillende doorstromingsmogelijkheden moet benadrukt worden. Het biedt de kans aan elke zwemmer om binnen ZOLA de weg te volgen naar gelang eigen mogelijkheden en keuze.

ZOLA wil maximaal toegankelijk zijn voor iedereen met een hart voor zwemmen. 

Onze club biedt uitsluitend groepslessen voor een gans zwemjaar.
Tijdstip en lesgevers kunnen niet worden gekozen en liggen vast per zwemniveau.  

ZOLA wil zijn missie waarmaken:

  • gebruikmakend van al de tot de vereniging beschikbare middelen en dit binnen de ons ter beschikking gestelde water / trainingsuren,
  • in de Olympische geest en in overeenstemming met de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport,
  • in een open en vertrouwensrelatie met haar leden, trainers, lesgevers en de enthousiaste ouders,
  • met respect voor familiale en culturele waarden en diversiteit,