Elk seizoen moet lidgeld worden betaald,
Een seizoen start in begin september en eindigt eind juni (bepaalde competitiegroepen zwemmen tot eind juli).
Enkel de Start to Swim groep werkt op basis van een lessenreeks van 10.

 Lidmaatschap bestaat uit:

 • Aansluiting bij de Vlaamse Zwemfederatie
 • ZOLA lidmaatschap

Het lidmaatschap ZOLA bestaat uit:

 • de kosten voor de lesgevers (afhankelijk van aantal trainingsmomenten)
 • de verzekering
 • het inkomgeld voor het zwembad (afhankelijk van aantal trainingsmomenten)
 • bijdrage voor het communicatiesysteem Twizzit.
   

ZWEMGROEP: 

BEDRAG  

REGULIERE ZWEMSCHOOL 

€ 345

ZATERDAG ZWEMSCHOOL 

€ 235

RECREA 1 

€ 290

RECREA 2 - 4

€ 260

START TO SWIM

€ 150

JUNIOR MASTERS
MASTERS

€ 260 
€ 300

Goed om weten:

 • Indien gewenst kan het lesgeld gespreid worden betaald volgens een afgesproken afbetalingsschema.
  Meer info via
  voorzitter@zolaswim.be
 • Een competitievergunning (€ 35) moeten door de zwemmer zelf worden betaald.
 • Als u helpt tijdens activiteiten van de club kan u voor het volgende zwemseizoen een korting krijgen tot  maximaal 50 euro per gezin. Deze activiteiten zijn:
  • ZOLA PACO/ ZOLA laureatenviering: € 10 per activiteit
  • ZOLA AIYSC,  Antwerp International Youth Swimming Cup : € 10 per dagdeel
  • Toezicht kleedkamers 1 dag /week: € 10
  • Nader te bepalen activiteiten en hulp: € 10