Wil je je inschrijven voor ons zomerkamp van 21 tot 27 juli 2024? Neem dan grondig het huisreglement door. Je moet je hiermee akkoord verklaren, anders kan je niet mee op kamp.


Door inschrijving voor onze basketstage te Pelt laat uw zoon/dochter zijn/haar interesse blijken om de basketsport beter te leren beoefenen. Om al onze spelers gedurende deze week een dergelijke stage te kunnen aanbieden, hebben we hiervoor een “huisreglement” opgesteld. Om misverstanden en problemen te voorkomen vragen we dan ook dat alle deelnemers zich zouden gedragen naar een aantal richtlijnen die op een sportstage thuis horen.

Hieronder het reglement, samen met de maatregelen die zullen getroffen worden als iemand zich hier niet zou aan houden.

  • Er wordt door de deelnemers aan de stage niet gerookt.
  • Het plegen van diefstal of het aanzetten tot zal onvermijdelijk leiden tot uitsluiting van de sportstage.
  • Pesten van een andere speler of spelers wordt niet getolereerd. Indien een speler zich hieraan schuldig maakt zullen onmiddellijk de nodige maatregelen worden getroffen welke in een extreem geval kunnen leiden tot de uitsluiting van de betrokkene.
  • Er zullen regelmatig controles op het bovengenoemde worden uitgevoerd.
  • Indien een speler betrapt wordt op een inbreuk op bovengenoemde zaken, worden de ouders van deze speler onmiddellijk verwittigd en dienen de ouders de betrokkene onmiddellijk af te halen. Indien de ouders in de onmogelijkheid verkeren de speler af te halen, zal deze door een begeleider onmiddellijk naar huis gebracht worden. Eventuele kosten hiervoor zullen verhaald worden op de betrokken deelnemer of de ouders. Verdere sancties zullen nadien en na grondig overleg door het jeugdbestuur genomen worden. Tegen deze maatregel is geen verhaal mogelijk.
  • Douchen is verplicht, elke dag na de laatste training, dit om hygiënische reden. Ook hier zal controle worden uitgevoerd.
  • Alle spelers dienen zich respectvol op te stellen tegenover trainers en begeleiders en volgen de gegeven richtlijnen dan ook op.
  • De lokale infrastructuur zal met respect behandeld worden, door een speler gemaakte schade zal door deze speler of de ouders vergoed worden.
  • Het is ten strengste verboden zich alleen buiten het domein te begeven. Elk gebeurlijk ongeval buiten het domein valt tevens buiten de verantwoordelijkheid van Clem Scherpenheuvel.
  • Er wordt de spelers gevraagd geen (!) gebruik te maken van de aanwezige snoepautomaten, op een sportstage wordt ook naar gezonde voeding gekeken. We bieden zelf alternatieve, gezondere versnaperingen en drank aan.

Bij niet naleven van deze richtlijnen of bij andere gedragsproblemen zullen de ouders onmiddellijk telefonisch verwittigd worden.