Op dinsdag 28 november 1967 rond 8 uur 's avonds werd basketbalclub Clem Scherpenheuvel officieel gesticht, in de Henri Adriaensstraat 16. De stichtende leden waren Lucien Van Den Bergh, Arthur Adriaens, Richard Geyskens, Julien Van de Velde, Denis Fredericks en Alfons Van de Poel.

Zij maakten zo het werk van hun overleden vriend, Clement Branders, af.


Clem overleed op jonge leeftijd op het voetbalterrein in Scherpenheuvel en heeft de club die naar hem genoemd werd, nooit gekend.

Het eerste competitiejaar onder stamnummer 1410, in vierde provinciale was 1968-1969. In die dagen was basketbal nog een buitensport. Er werd achtereenvolgens gespeeld aan het Rustoord en aan het Bonnekenskot op het schoolpleintje. Ondanks de vrieskou werd er daar regelmatig gespeeld voor zo'n 150 man, begeleid door de Harmonie en opgewarmd door ettelijke drupkens jenever.

In de eerste hoogdagen speelde Clem verschillende jaren in eerste provinciale. Maar in mei 1979 verhuist de club naar Averbode waardoor het aantal supporters drastisch verminderde. Clem vraagt aan de bond om te dalen naar vierde provinciale om redenen van organisatorische en sportieve aard. Een paar jaar later staat de club alweer in eerste provinciale.

Het is tijd om ook de jeugdwerking op te starten, onder impuls van André De Ridder. Deze werking begint aarzelend maar evolueert de volgende jaren gunstig. In 1991-1992 fusioneert Clem met Guigon Leuven. 

In 1995-1996 wint Clem voor het eerste de Beker van Brabant. En ook de jeugd doet het steeds beter met winst bij de Beker van Brabant voor zowel benjamins jongens als miniemen meisjes. Clem slaagt er ook in om een aantal jeugdspelers te laten doorgroeien tot in de eerste ploeg. Een doelstelling waar de club ook vandaag nog haar werking op afstemt.

In de jaren 2000 had Clem grote ambities: naar nationale promoveren. En dat lukte in 2002. De titel in tweede landelijke volgde in 2006, samen met de Beker van Vlaanderen. Zo speelde Clem drie seizoenen in derde nationale, van 2007 tot 2010. Toen besliste het bestuur om de ambities bij te stellen en terug te zakken naar de provinciale reeksen. Met Rudy Van Dijck als voorzitter speelde Clem kampioen in tweede provinciale in 2014-2015 en in 2016-2017 ging de eerste ploeg als tweede stijger naar tweede landelijke. En daar spelen ze nu nog steeds.